SKIN TAG REMOVAL

Information:

godartade hudförändringar

Bli av med godartade hudförändringar på bara några sekunder med hjälp av Plasma Pen eller Cryopen.
Plasma Pen
Genom joniseringsprocessen skapar Plasma Pen en elektrisk laddning. Denna laddning fokuserad på ett specifikt mål på hudens yta som kontrollerat bränns. När pennans spets når huden produceras plasma med en väldigt hög temperatur och medför att en liten låga syns. Om det är en ytlig korrigering av huden så försvinner det omedelbart utan ärrbildning. Vidare djupare korrigeringar tar läkningsprocessen upp till en vecka och medför heller inga ärrbildningar vid korrekt efterbehandling.
Cryopen är ett enastående instrument som enkelt och säkert avlägsnar olika hudförändringar effektivt utan att skada frisk vävnad. Cryobehandlingen är en känd medicinsk metod inom dermatologin över hela världen och kan behandla många olika hudåkommor.
  • Hudflikar
  • Hemangioma
  • Pigmentfläckar /åldersfläckar
  • Vårtor
  • Fettknölar
  • Fibrom 
  1. Hudförändring max 1cm i diameter          595 kr
  2. Hudförändring max 1cm i diameter         895 kr
  3. Hudförändring max 1cm i diameter        1195 kr
  4. Hudförändring max 1cm i diameter       1495 kr